Czyszczenie kotłów grzewczych

Prowadzimy wyspecjalizowany dział zajmujący się oczyszczaniem z osadów eksploatacyjnych kotłów (pomocniczych, utylizacyjnych) i rurociągów.

Wyróżnić możemy tutaj 3 główne dziedziny:

  • czyszczenie mechaniczne
  • czyszczenie chemiczne
  • remont/wymiana armatury kotłowej

Posiadamy wszelkie narzędzia niezbędne do wykonywania ww. operacji. Nasze pompy przystosowane do agresywnych chemikalików, odczynników chemicznych zarówno zasadowych jak i kwaśnych, wszelkiego rodzaju produktów wodnych i naftowych (w tym olejów przepracowanych), dyspersji żywic, klejów, farb, wód ściekowych, cieczy galwanicznych czy szlamów z czyszczenia zbiorników.

Gwarantujemy również wykonanie pod specjalne zamówienia przyłączy, króćców czy flanszy lub zaślepek. W razie potrzeby możemy dostarczyć oryginalne uszczelnienia i zawory lub ich zamienniki.

Chemiczne czyszczenie

Chemiczne czyszczenie ma na celu usunięcie osadów eksploatacyjnych z wewnętrznych powierzchni ogrzewalnych kotła, wymiennika, rurociągu, układu hydrauliki siłowej lub innego urządzenia. Obecność osadów na powierzchniach wymiany ciepła powoduje znaczne zmniejszenie współczynnika wymiany ciepła, a na powierzchniach rur zmniejsza ich przekrój i zwiększa porowatość ścian. Powoduje to zwiększenie zużycia energii oraz wzrost częstotliwości awarii spowodowanych uszkodzeniami korozyjnymi. Proces chemicznego czyszczenia polega na przeprowadzeniu osadów w związki rozpuszczalne w wodzie i usunięciu ich z wnętrza oczyszczanego urządzenia w formie roztworu lub zawiesiny. Chemiczne czyszczenie urządzeń jest zabiegiem bardzo skutecznym i dużo tańszym niż wymiana kotła, wymiennika lub rurociągu na nowy.

Zalety procesu chemicznego czyszczenia:

  • usunięcie osadów eksploatacyjnych z trudno dostępnych przestrzeni,
  • możliwość skutecznego usunięcia różnorodnych osadów ze względu na zastosowanie różnych kompozycji kwasów, inhibitorów i innych chemikaliów.
  • możliwość przeprowadzenia procesu odmiedziowania i konserwacji,
  • możliwość przeprowadzenia skutecznej pasywacji oczyszczonej powierzchni w celu zabezpieczenia jej przed korozją postojową.

Chemiczne czyszczenie realizujemy najczęściej następującymi sposobami:

  • metoda cyrkulacyjna (najczęściej stosowana) – obieg zamknięty: pompa - zbiornik - element czyszczony - pompa,
  • metoda wahadłowa (napełnianie i opróżnianie urządzenia), ta metoda realizowana jest gdy nie ma możliwości cyrkulacji kąpieli w obiegu zamkniętym,
  • metoda statyczna – czyszczenie realizowane w przypadku gdy nie ma możliwości zastosowania w/w metod (roztwory czyszczące mieszane są azotem za pomocą tzw. autocyrkulacji lub sprężonym powietrzem).