Pogotowie ekologiczne

W połowie 2014 rozpoczęliśmy nową kategorię zadań związanych z ratownictwem ekologicznym. Mają one na celu działania niezbędne do zmniejszania lub likwidacji bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne dla ludzi, zwierząt, środowiska lub mienia.

W skrócie można przyjąć, że Łukowicz-Service Pogotowie Ekologiczne zajmie się usuwaniem rozlewisk substancji ropopochodnych powstałych w wyniku nieoczekiwanych zdarzeń na drogach, awarii przemysłowych i innych z dróg chodnikowych czy gruntu.

Podstawowy zakres działań podejmowanych przez Łukowicz-Pogotowie Ekologiczne

Zadania ratownicze, które podejmujemy są zgodne w większości z tymi przewidzianymi dla jednostek ratowniczych poziomu podstawowego:

 1. Rozpoznanie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wyznaczenie strefy zagrożenia.
 2. Podjęcie próby identyfikacji zagrożenia – źródło informacji np.: kierowca, konwojent, maszynista, pracownicy zakładu, oznakowanie pojazdów i opakowań, dokumenty przewozowe, dokumentacja techniczno – ruchowa, plany ratownicze itp.
 3. Ewakuację poszkodowanych i zagrożonych ludzi oraz zwierząt poza strefę zagrożenia.
 4. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniu oraz informowanie o zasadach zachowania się.
 5. Przeprowadzanie pomiarów za pomocą dostępnych przyrządów.
 6. Ograniczanie skutków wycieku substancji ropopochodnych, np. poprzez stworzenie zapór z sorbentów naturalnych.
 7. Kwalifikowana pierwsza pomoc poza strefą zagrożenia.
 8. Współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi.
 9. Wykonywanie innych czynności wg posiadanego sprzętu oraz wiedzy, w danym zakresie związanych z odpadami niebezpiecznymi:
  • odpompowanie płynnych,
  • odpompowanie płynnych,
  • przewiezienie do utylizacji.
 10. Sporządzenie stosownych dokumentów po zakończeniu akcji ratowniczej.

Łukowicz-Service Pogotowie Ekologiczne posiada kilka samochodów ciężarowych ze zbiornikami asenizacyjnymi czy myjkami wysokociśnieniowymi. Dodatkowo pracuje u nas personel przeszkolony w zabezpieczaniu rozlewów i myciu zanieczyszczonych substancjami chemicznymi powierzchni. W razie potrzeby dysponujemy także różnego rodzaju sorbentami i nowoczesnymi biodegradowalnymi chemikaliami do czyszczenia i utylizacji substancji ropopochodnych.