Foliowanie (plandekowanie)

Z początkiem roku 2014 wprowadziliśmy do oferty nowoczesną technologię foliowania rusztowań i innych obiektów. Tufocoat jest to folia termokurczliwa do rusztowań i nie tylko. Po podgrzaniu Tufcoat zmniejsza swój wymiar dzięki czemu staje się napięta jak skóra na "bębnie" i na stałe związana nad dachem i bokami konstrukcji rusztowań. Nie występują w niej otwory lub szczeliny typowe dla tradycyjnych systemów elewacyjnych.

Tufcoat folia termokurczliwa jest zalecana dla projektów, w których wymagany jest wysoki poziom ochrony przed warunkami pogodowymi lub występuje zagrożenie skażenia środowiska.

Poprzez stworzenie "powłoki bębna" i odporne na rozerwanie pokrycie, Tufcoat jest w stanie sprostać najbardziej niesprzyjającym warunkom pogodowym, eliminując problem rozłączania arkuszy i naprawy awaryjnej.

Jeśli jest to niezbędne, aby uzyskać dostęp przez płaszczyznę foliowania, np. w celu wyjęcia przedmiotów z za niego, Tufcoat można rozciąć i ponownie złączyć tak, aby utrzymać 100% wytrzymałości.

Tufcoat posiada certyfikat ISO9001.

Do najważniejszych zalet należą:

  • wysoka elastyczność – łatwość zabezpieczenia nieregularnych w kształtach obiektów;
  • szczelność osłony – zabezpieczenie magazynowanych elementów;
  • znaczne obniżenie kosztów „ogrzewania rusztowań”;
  • „environmentally friendly” zabezpieczenie przed wydostawaniem się do atmosfery znacznych ilości zanieczyszczeń z farb, piaskowania itp.;
  • prostota zmian typu dołożenie otworu lub jego szybkie zaklejenie.
  • w przypadku folii niepalnych – bezpieczeństwo przy „pracach z ogniem”.