Federal MacKinac

Czyszczenie instalacji balastowej na jednostce. Zbiorniki wód balastowych oraz system napełniania w skutek awarii został zanieczyszczony ciężkim paliwem.
Wewnątrz zbiorników zastosowano zarówno mycie hydrodynamiczne jak i czyszczenie chemiczne, natomiast całość instalacji została wyczyszczona chemicznie.
Po zakończeniu prac i specjalnie przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych jednostka uzyskała na powrót akredytację i mogła swobodnie używać całości instalacji wód balastowych.
Wg wyników czystość wód była na poziomie poniżej 2ppm gdy normy zezwalały na aż 15ppm.

Zbiornik wód balastowych
Zbiornik wód balastowych
Zbiornik wód balastowych
Zbiornik wód balastowych
Maszynownia
Maszynownia
Duckt Line
Duckt Line